Źródło emisji ROK BAZOWY 2007 ROK 2014 ROK 2017 ROK 2020 ROK 2025
Energia pierwotna [GJ] Emisja
CO2
Energia pierwotna [GJ] Emisja CO2 Energia pierwotna [GJ] Emisja CO2 Energia pierwotna [GJ] Emisja CO2 Energia pierwotna [GJ] Emisja CO2
węgiel [Mg/rok] [Mg/rok] Zmiana [Mg/rok] Zmiana [Mg/rok] Zmiana [Mg/rok] Zmiana
budynki mieszkalne 447 227 42 330 421 336 33 958 -25%
419 486
33 652 -21%
419 486
32 665 -23%
411 899
32 264 -24%
budynki handlowo – usługowe 42 953 4 066 41 362 3 651 -11% 40 289 3 618 -11% 40 289 3 512 -14% 39 560 3 469 -15%
budynki przemysłowe 1 302 123 1 283 118 -4% 1 221 117 -5% 1 221 114 -8% 1 199 112 -9%
budynki szpitale i zakłady opieki medycznej 14 886 1 409 12 205 704 -100% 13 963 698 -50% 13 963 677 -52% 13 710 669 -53%
budynki biurowe 26 140 2 474 24 542 2 029 -22% 24 518 2 010 -19% 24 518 1 951 -21% 24 075 1 927 -22%
budynki ośœwiaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 35 778 3 386 32 308 2 350 -44% 33 559 2 328 -31% 33 559 2 260 -33% 32 952 2 232 -34%
SUMA
568 286
53 788 533 036 42 810 -26% 533 036 42 424 -27% 533 036 41 180 -31% 523 395 40 674 -32%
Transport drogowy pojazdów należących do JST 1 237 89 1 237 89 0% 1 237 89 0% 1 237 89 0% 1 237 89 0%
Transport drogowy pojazdów po terenie gminy
150 330
10 643 150 330 10 643 0% 150 330 10 643 0% 150 330 10 643 0% 150 330 10 643 0%
SUMA
151 567
10 732
151 567
10 732 0% 151 567 10 732 0% 151 567 10 732 0% 151 567 10 732 0%
Gospodarka odpadami 3 225 2 671 -21% 2 697 -20% 2 833 -14% 2 861 -13%
Gospodarka wodna 34 44 23% 44 23% 44 23% 44 23%
Gospodarka ściekowa 208 237 12% 237 12% 237 12% 237 12%
SUMA 3 466 2 952 -17% 2 978 -16% 3 114 -11% 3 141 -10%
Konsumpcja energii elektrycznej 33 338 156 32 805 22 700 490 23 347 -41%
22 700 490
22 180 -48%
22 918 167
22 981 -43%
22 250 898
22 324 -47%
Oświetlenie ulic
1 026 230
1 010
1 026 230
1 010 0% 1 026 230 1 010 0% 436 270 429 -135% 436 270 429 -135%
SUMA
34 364 386
33 815
23 726 720
24 357 -39% 23 726 720 23 190 -46% 23 354 437 23 410 -44% 22 687 168 22 753 -49%
Całkowita emisja
101 801

80 851
-26%
79 324
-28%
78 435
-30%
77 300
-32%

 

wskaźnik
zmiany struktury paliw węglowych
100%
70% 25% 5%
Założenia
ograniczenia emisji do powietrza z tytułu zmiany struktury paliw na cele
grzewcze
ROK węgiel gaz zec inne [-OZE] gaz zec inne [-OZE] Emisja CO2 Poziom redukcji emisji
CO2
zmniejszenie udziału energia wzrost udziału energia
[%] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [GJ] [Mg/rok] wz 2014 r. wz 2007 r.
2014 0%
334 844
0 0 0 58 330
137 258
2 604 42 810 0% -20%
2015 1% 3 348 331 496
2 344 837 167 60 674 138 095
2 771
42 677
0% -21%
2017 2% 6 697 324 799
4 688 1 674 335 65 362 139 770
3 106
42 424
-1% -21%
2019 2% 6 697 318 102
4 688 1 674 335 70 050 141 444
-6 200
41 433
-3% -23%
2021 2% 6 697 311 405
4 688 1 674 335 74 738 143 118
-5 865
41 180
-4% -23%
2023 2% 6 697 304 708
4 688 1 674 335 79 425 144 792
-5 530
40 927
-4% -24%
2025 2% 6 697 298 011
4 688 1 674 335 84 113 146 466
-5 195
40 674
-5% -24%